Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.65.414

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 13 czerwca 1921 r.
w przedmiocie Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich, stanowiących część I-ą Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dziennik Praw P. P. № 14, poz. 152), zarządzam w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, co następuje:
§  1. Część 1 Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. Ustaw R. P. 1920 r. № 40 poz. 243) otrzymuje brzmienie według załącznika № 1 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Załączniki A, B, C № 1, C № 2, D i E do Przepisów Przewozowych, ogłoszonych w N° 16 Dz. Ust. R. P. z 1920 r., poz. 82 pozostają w mocy, przyczem zostają uzupełnione załącznikiem F do art. 73 Przepisów Przewozowych (załącznik № 11 do niniejszego rozporządzenia).
§  3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1 sierpnia 1921 roku. Jednocześnie tracą moc obowiązującą:
a) artykuły 1 - 9 i 44 - 100 Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich (Dz. Ustaw R. P. z 1920 r. № 16, poz. 82, i
b) "Część 1 Przepisy przewozowe" Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. Ustaw R. P. z 1920 r. № 40, poz. 243) wraz z wszystkiemii późniejszemi zmianami i uzupełnieniami.

ZAŁĄCZNIK  1

TARYFA OGÓLNA

na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1921 r. (Dz.U.21.71.489) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1921 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 października 1921 r. (Dz.U.21.83.593) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1921 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1922 r. (Dz.U.22.6.40) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 lutego 1922 r. (Dz.U.22.18.155) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 lutego 1922 r. (Dz.U.22.18.156) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 1922 r. (Dz.U.22.60.545) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 września 1922 r. (Dz.U.22.75.680) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 września 1922 r. (Dz.U.22.78.719) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1922 r. (Dz.U.22.113.1028) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 1923 r. (Dz.U.23.42.289) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 maja 1923 r. (Dz.U.23.54.385) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 lipca 1923 r. (Dz.U.23.73.575) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 września 1923 r. (Dz.U.23.93.742) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 października 1923 r. (Dz.U.23.110.877) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 maja 1924 r. (Dz.U.24.43.456) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 1924 r. (Dz.U.24.56.579) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Kolei z dnia 1 lipca 1924 r. (Dz.U.24.65.640) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Kolei z dnia 25 lipca 1924 r. (Dz.U.24.66.649) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Kolei z dnia 30 października 1924 r. (Dz.U.24.98.907) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 1924 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.