Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.21.120

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 20 lutego 1921 r.
o uzupełnieniu art. 30 ogólnopolskiej taryfy osobowej i bagażowej.

Na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. z 1919 r. № 14, poz. 152) w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu, oraz Skarbu, art., 30 ogólnopolskiej taryfy osobowej i bagażowej (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 40, poz. 242) uzupełnia się punktem VI, następującej treści:
"VI. Czasowo, aż do odwołania dozwolone przez Ministerstwo Aprowizacji do przewozu artykuły spożywcze w odpowiednim bagażowi opakowaniu pociągami, ustalonemi przez poszczególne Dyrekcje w zależności od miejscowych technicznych warunków".