Uzupełnienie art. 1 ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w sprawie nazwy monety polskiej (Dz. P. P. P. Nr 20 poz. 230).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.83.740

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1922 r.

USTAWA
z dnia 26 września 1922 r.
w przedmiocie uzupełnienia art. 1 ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w sprawie nazwy monety polskiej (Dz. P. P. P. № 20 poz. 230).

Artykuł 1 ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w sprawie nazwy monety polskiej (Dz. P. P. P. № 20 poz. 230) uzupełnia się, jak następuje:

"Wartość jednego złotego jest równa wartości 1/3100 kg. złota 900 próby.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie jednocześnie z ustawą w przedmiocie wypuszczenia 8% państwowej pożyczki złotej z r. 1922 (Dz. U. R. P. № 83 poz. 741).