Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.20.230

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1922 r.

USTAWA
z dnia 28 lutego 1919 r.
w sprawie nazwy monety polskiej.

Art.  1. 1

Jednostka monetarna polska ma nazwę "złoty", którego setna część nazywa się "grosz". Wartość jednego złotego jest równa wartości 1/3100 kg. złota 900 próby.

Art.  2.

Dekret z dnia 5 lutego 1919 r. w sprawie jednostki monetarnej waluty polskiej uchyla się.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza Sejm Ministrowi Skarbu.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 26 września 1922 r. (Dz.U.22.83.740) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 1922 r.