Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.174

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie jednostki monetarnej waluty polskiej.

Na wniosek Rady Ministrów postanawiam co następuje:
Art.  1.

Jednostka monetarna waluty polskiej otrzyma nazwę "Lech", a setna jej część nazwę "grosz".

Art.  2.

Wykonanie tego dekretu porucza się Ministrowi Skarbu.

Dan w Warszawie, dnia 5 lutego 1919 r.