Art. 2. - Uzupełnienie art. 1 ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w sprawie nazwy monety polskiej (Dz. P. P. P. Nr 20 poz. 230).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.83.740

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1922 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.