Uzupełnienie § 5 ust. a rozporządzenia z dn. 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.10.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 18 stycznia 1923 r.
w przedmiocie uzupełnienia § 5 ust. a rozporządzenia z dn. 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Na zasadzie art. 6 i 21 rozp. Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dn. 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51, poz. 314) zarządza się. co następuje:
Ustęp a § 5 rozporządzenia Ministra Skarbu z dn. 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. r. 1921 № 11, p. 64) uzupełnia się przez dodanie nowego (piątego) punktu następującej treści:

"5. zapałek, zawierających biały (żółty) fosfor.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.