Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.20.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 1 marca 1920 r.
o uzupełniających wyborach do Sejmu Ustawodawczego z dalszych części b. zaboru pruskiego.

Art.  1.

Na mocy art. 8 i 5 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. № 65 poz. 393) za zgodą Naczelnika Państwa zarządzam powszechne wybory poselskie w okręgach wyborczych Województwa Pomorskiego na niedzielę, dnia 2 maja 1920 r. Wybory rozpoczną się o godz. 8 - ej rano i trwać będą bez przerwy do godz. 10 - ej wieczorem.

Za dzień zarządzenia wyborów uważać należy dzień 12 marca 1920 r.

Art.  2.

Podczas całego okresu wyborczego od dnia zarządzenia wyborów do dnia 2 maja włącznie ma się stosować na obszarze Województwa Pomorskiego przepisy o wolności zebrań i agitacji wyborczej, stosowane podczas wyborów do Sejmu Rzeszy Niemieckiej.

Art.  3.

Znosi się wszelkie rozporządzenia niezgodne z treścią art. 2.

Art.  4.

Znosi się wszelkie ograniczenia dotyczące przyjazdu, pobytu i udziału w akcji wyborczej obywateli polskich z innych dzielnic Państwa Polskiego i ograniczeń takich wydawać nie wolno.

Art.  5.

Wybory odbywać się będą na mocy ordynacji wyborczej z dnia 28 listopada 1918 r. (Dz. Pr. № 18, poz. 46) ze zmianami co ordynacji tej wprowadzonemi przez dekrety z dn. 19 i 26 grudnia 1918 r. (Dz. Pr. № 20, poz. 63 i Nr 21 poz. 74), ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. № 65, poz. 393) oraz instrukcji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1920 r.