Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.47.292

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU ZIEMSKIEGO W POROZUMIENIU Z MINISTREM B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 1921 r.
w przedmiocie utworzenia Powiatowych Urzędów Ziemskich na obszarze b. dzielnicy, pruskiej.

Na mocy art. 21 ustawy z dnia 6-go lipca 1920 r. o organizacji Urzędów Ziemskich (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 70 poz. 461) zarządzam co następuje:
§  1. 1 Ustanawia się następujące Powiatowe Urzędy Ziemskie oraz oznacza się ich siedziby:

A.

W Okręgu Urzędu Ziemskiego w Poznaniu.

1) w m. Ostrowie na powiaty Kępno, Ostrzeszów, Odolanów, Ostrów, Koźmin, Krotoszyn i Pleszew;
2) w m. Lesznie na powiaty Leszno, Gostyń, Rawicz, Kościan i Śmigieł;
3) w m. Zbąszynie na powiaty Nowotomyśl, Grodzisk, Wolsztyn i Międzychód;
4) w m. Poznaniu na powiaty Poznań-Zachód, Poznań-Wschód, Szamotuły i Oborniki;
5) w m. Jarocinie na powiaty Środa, Śrem, Września i Jarocin;
6) w m. Gnieźnie na powiaty Gniezno, Witków i Mogilno;.
7) w m. Inowrocławiu na powiaty Inowrocław, Strzelno i Żmin;
8) w m. Wągrowcu na powiaty Wągrowiec, Chodzież i Czarnków;
9) w m. Bydgoszczy na powiaty Bydgoszcz, Szubin i Wyrzysk.

B.

W Okręgu Urzędu Ziemskiego w Toruniu.

1) w m. Toruniu na powiaty Toruń, Wąbrzeźno i Chełmno;
2) w m. Brodnicy na powiaty Brodnica, Lubawa i Działdowo;
3) w m. Grudziądzu na powiaty Grudziądz, Świecie i Kwidzyn;
4) (uchylony);
5) w m. Chojnicach na powiaty Chojnice, Tuchola i Złotów; i
6) w m. Wejcherowie na powiaty Wejcherowo, Puck i Kartuzy.
§  2. Do czasu zorganizowania Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Toruniu, zarząd Powiatowemi Urzędami Ziemskiemi tegoż Okręgu należy do kompetencji Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Poznaniu.
§  3. Prezes Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Poznaniu wyda zarządzenie w zakresie swej władzy, aby w powyżej wymienionych miejscowościach kancelarje Powiatowych Urzędów Ziemskich niezwłocznie uruchomić.
1 § 1 zmieniony przez § 2 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 14 czerwca 1928 r. (Dz.U.28.64.585) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1928 r.