Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.36.203

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 19 kwietnia 1920 r.
w sprawie utworzenia Okręgowych Dyrekcji robót publicznych w b. Królestwie Galicji i Lodomerji z W. Księstwem Krakowskiem.

Na zasadzie art. 2 i 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. Dz. Pr. P. № 39 poz. 283 rozporządzam co następuje:
Art.  1.

Jako druga instancja w sprawach technicznych należących do zakresu działania Ministerstwa Robót Publicznych zostają utworzone na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Księstwem Krakowskiem dwie Okręgowe Dyrekcje robót publicznych:

1) w Krakowie dla 38 powiatów zachodnich: po Cieszanów, Jarosław, Przemyśl, Dobromil i Lisko włącznie,
2) we Lwowie dla 46 powiatów wschodnich: po Rawę Ruską, Jaworów, Mościska, Sambor, Stary Sambor i Turkę włącznie. Z chwilą utworzenia Okręgowych Dyrekcji robót publicznych zostaną zwinięte Sekcja Techniczna Namiestnictwa i Sekcja Odbudowy Osiedli we Lwowie, których personel wejdzie w skład tych Dyrekcji.
Art.  2.

Do zakresu działania Okręgowych Dyrekcji robót publicznych należą po myśli art. 1 ustawy z 29 kwietnia 1919 r. Dz. Pr. P. P. № 39, poz. 283, sprawy budownictwa wodnego, budowy i utrzymania dróg i mostów, budowy, utrzymania i zarządu wszelkich budynków państwowych z Wyjątkiem kolejowych, górniczych i strategicznych, regulacja i zabudowanie miast, wsi i zdrojowisk, kanalizacja i wodociągi, tudzież odbudowa osad zniszczonych przez wojnę i klęski elementarne.

Z zakresu działania Dyrekcji Okręgowych zostają wyłączone: regulacja i kanalizacja rzek żeglownych, budowa kanałów żeglownych, państwowa żegluga wewnętrzna oraz przedsiębiorstwa, obejmujące kilka okręgów (województw), które prowadzone będą przez osobne zarządy.

Art.  3.

Okręgowym Dyrekcjom Robót Publicznych podlegać będą istniejące powiatowe urzędy techniczne dla utrzymania dróg i gmachów państwowych i krajowych, kierownictwa regulacji rzek nieżeglownych, publicznych przedsiębiorstw rneljoracyjnych, zabudowań potoków górskich i zbiorników wody, sekcje konserwacji publicznych robót meljoracyjnych i ekspozytury budowlane.

Art.  4.

Na czele okręgowej Dyrekcji robót publicznych stoi Dyrektor mianowany przez Ministra Robót Publicznych.

Organizację wewnętrzną Okręgowych Dyrekcji robót publicznych przeprowadzi Minister Robót Publicznych w granicach budżetu, oraz na podstawie etatu płac, i osób przez Sejm uchwalonego (art. 3 ustawy z 29 kwietnia 1919 r. Dz. Pr. P. P. № 39, poz. 283).

Przy nominacjach na stanowiska urzędnicze zastosowane będą tymczasowe przepisy służbowe dla urzędników państwowych z 11 czerwca 1918 r. Dz. Pr. № 6, poz. 13.

Art.  5.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospoltej Polskiej.