Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.21.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 5 marca 1921 r.
w przedmiocie utworzenia Komend okręgowych policji państwowej dla Województw: Lwowskiego, Krakowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego.

Na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 1920 r. (Dz. U. Rz. P. № 117 poz. 768) o utworzeniu na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy, Województw: Lwowskiego, Krakowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego, - na zasadzie art. 4 Przepisów przejściowych do ustawy o policji państwowej z dnia 24 lipca 1919 r. (Dz. Pr. P. № 61, poz. 363) i wreszcie zgodnie z ustępem 3 Przepisów o organizacji okręgowych Komend Policji (Dz. U. Rz. P. 1919 r. № 94, poz. 507) zarządza się co następuje:
§  1. Okręgi policji, utworzone w b. Królestwie Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem na zasadzie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1919 r. (Dz. U. Rz. P. Nr 91, poz. 494) z siedzibami Komend okręgowych we Lwowie, Krakowie i Przemyślu przystosowane zostają niniejszem terytorjalnie do okręgów wojewódzkich: Lwowskiego, Krakowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskjego, uwidocznionych w załączniku wyż. powołanej ustawy z dnia 3 grudnia 1920 r. (Dz. U. Rz. P. Nr. 117, poz. 768).
§  2. Siedziby Komend okręgowych we Lwowie i Krakowie pozostają na miejscu. Komenda okręgowa w Przemyślu przeniesioną zostaje do Stanisławowa, zaś utworzona przejściowo we Lwowie Komenda okręgowa "Wschód" do Tarnopola.
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Komendzie Głównej Policji Państwowej.
§  4. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.