Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.6.46

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 4 stycznia 1922 r.
o utworzeniu kas skarbowych na obszarze izb skarbowych we Lwowie i Krakowie.

Na zasadzie art. 3, 4, 12 i 13 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. № 65, poz. 391) zarządza się co następuje:
§  1. Z dniem 1 stycznia 1922 r. znosi się urzędy podatkowe na obszarze izb skarbowych lwowskiej i krakowskiej, a w miejsce ich tworzy się kasy skarbowe.
§  2. Sprawy należytościowe, wchodzące w zakres działania dotychczasowych urzędów podatkowych, przechodzą z tym dniem do inspektoratów skarbowych.

Zgłoszenia w celach wymiaru należytości i opłat stemplowych należy dokonywać od tego czasu we właściwych Inspektoratach Skarbowych (§§ 43 i 44 ust. z dnia 9 lutego 1850 r. austr. Dz. Ust. P. № 50).