§ 1. - [Obszar, na którym wystąpił stan zagrożenia epidemicznego] - Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.679

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2023 r.
§  1.  2 [Obszar, na którym wystąpił stan zagrożenia epidemicznego]
 Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan zagrożenia epidemicznego wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1025) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2022 r.