Od kiedy powinien być liczony okres wypowiedzenia w przypadku nauczyciela, który otrzymał negatywną ocenę pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel szkoły podstawowej (nauczyciel dyplomowany zatrudniony przez mianowanie) otrzymał negatywną ocenę pracy. W dniu 5 kwietnia 2023 r. dyrektor szkoły wraz z wicedyrektorem udał się do ww. nauczyciela, żeby zaprosić go do swojego gabinetu celem wręczenia oceny (wcześniej nauczyciel odmówił zapoznania się z projektem oceny). Odmówił też przyjścia do gabinetu, w związku z tym dyrektor poinformował go o wystawionej ocenie negatywnej. Nauczyciel został również pouczony o przysługującym okresie na odwołanie do organu nadzorującego. Tego samego dnia karta oceny została wysłana listem poleconym. W dniu 25.04.2023 r. wróciła zwrotka z nieodebranym listem (dwukrotne awizo). Od kiedy powinien być liczony okres 3 miesięcznego wypowiedzenia pracy i kiedy stosunek pracy powinien się zakończyć? Czy nauczycielowi w tej sytuacji przysługuje odprawa oraz urlop wypoczynkowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX