§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1025

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2022 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679 i 928) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule rozporządzenia wyraz "epidemii" zastępuje się wyrazami "zagrożenia epidemicznego";
2)
w § 1 wyraz "epidemii" zastępuje się wyrazami "zagrożenia epidemicznego";
3)
w§ 3 w ust. 1 wyrazy "z epidemią, o której" zastępuje się wyrazami "ze stanem zagrożenia epidemicznego, o którym".