Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.117.772

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 listopada 1920 r.
w przedmiocie ustanowienia cen drewna opałowego, zajętego i przygotowanego w lasach prywatnych, na okres zimowy 1920/21.

Na podstawie art. 2 ustawy sejmowej z dn. 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe (Dz. Pr. P. P. z r. 1919 № 20, poz. 229), oraz zgodnie z art. 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 1 września 1920 r. w przedmiocie zajęcia i przygotowania drewna opałowego w lasach prywatnych na okres zimowy 1920/21 (Dz. Ust. Rz. P. z r. 1920 № 89, poz. 585) zarządzam w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych co następuje:
§  1. Ustanawia się następujące ceny drewna opałowego, wyrobionego i oddanego w myśl art. 7 rzeczonego rozporządzenia do dyspozycji Komisji Rozdziału Drzewa:

za 1 mp. (jeden metr przestrzenny) drewna opałowego, w stanie wyrobionym, w lesie:

.........................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

.........................

§  2. Ceny, wyszczególnione w § 1, stosować należy przy obliczeniu wartości drewna, wydanego z lasów lub składów, położonych conajwyżej w odległości do 5 klm. od stacji kolejowej lub rzeki spławnej.

Przy wydawaniu drewna z lasów lub składów, znajdujących się w odległości od 5-10 klm., stosować należy ceny powyższe z 10% zniżką, przy odległości od 10 - 20 kim. z 20% zniżką i przy odległości wyżej 20 kim. z 30% zniżką.

Powiaty według klas wartości grupuje się w sposób następujący:

a) na obszarze Województw: Białostockiego, Kieleckiego, Lubelskiego, Łódzkiego i Warszawskiego:

Do I klasy zalicza się powiaty: Błoński, Brzeziński, Ciechanowski, Gostyński, Grójecki, Kolski, Kucieński, Kaliski, Koniński, Lubelski, Jędrzejowski, Laski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki, Miechowski, Miński, Nieszawski, Opatowski, Opoczyński, Olkuski, Piotrkowski, Pińczowski, Puławski, Płoński, Płocki, Sandomierski, Sieradzki, Sierpecki, Stopnicki, Słupecki, Radomski, Radomskowski, Rawski, Tomaszowski, Turecki, Warszawski, Wieluński i Włocławski.

Do II klasy: Będziński, Bialski, Chełmski, Częstochowski, Garwoliński, Hrubieszowski, Iłżecki, Janowski, Kielecki, Konecki, Kozienicki, Konstantynowski, Krasnostawski, Lipieński, Lubartowski, Łomżyński, Łukowski, Makowski, Mławski, Ostrowski. Pułtuski, Przasnyski, Radzyński, Radzymiński, Rypiński, Siedlecki, Skierniewicki, Sochaczewski, Sokołowski, Węgrowski, Włodawski, Włoszczowski, Wysoko-Mazowiecki i Zamojski.

Do III klasy: Augustowski, Białostocki, Bielski, Biłgorajski, Kolneński, Ostrołęcki, Sejneński, Sokolski, Suwalski i Szczuczyński.

b) w b. zaborze austriackim:

Do I klasy zalicza się powiaty: Borszczowski, Czortkowski, Dąbrowski, Horodeński, Husiatyński, Krakowski, Lwowski, Podgórski, Podhajecki, Rudecki, Skałacki, Sniatyński, Tarnopolski, Trernbowolski, Wadowicki, Wielicki, Zaleszczycki, Zbaraski i Zborowski.

Do II klasy: wszystkie powiaty b. zaboru austrjackiego nie zaliczone do klas I i III.

Do III klasy: Bohorodczański, Dobromilski, Doliński, Kałuski, Kossowski, Liski, Nadwórniański, Peczeniżyński, Skolski, Turczański i Żywiecki.

§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie przestają obowiązywać ceny drewna opałowego, ustanowione w art. 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 1 września 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. z r. 1920 № 89, poz. 585).