[Delegacja ustawowa - stawki uposażenia, rodzaje i wysokość dodatków do uposażenia] - Art. 45. - Uposażenie żołnierzy... - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Delegacja ustawowa - stawki uposażenia, rodzaje i wysokość dodatków do uposażenia] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  45.  [Delegacja ustawowa - stawki uposażenia, rodzaje i wysokość dodatków do uposażenia]

(uchylony).