Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.101.670

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 października 1920 r.
w przedmiocie uchylenia sądownictwa doraźnego.

Na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 1919 r. Dz. Pr. № 55 poz. 341 tudzież art. 2 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. Dz. U. № 61 poz. 393 i par. 446 austr. proc. kar. zarządza się co następuje:
Art.  1.

Uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1920 r. Dz. U. № 61 poz. 396 i 397 w przedmiocie sądownictwa doraźnego w b. zaborze rosyjskim i austrjackim.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.