Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.61.397

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1920 r.

z dnia