Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.61.396

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lipca 1920 r.
w przedmiocie sądownictwa doraźnego w okręgu warszawskiego i lubelskiego sądu apelacyjnego.

W myśl art. 1 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 roku № 61 Dz. Ust. poz. 392 i art. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1919 r. Dz. Pr. № 55 poz. 341 Rada Ministrów postanawia wprowadzić dodatkowo w okręgu warszawskiego i lubelskiego sądu apelacyjnego do końca października b. r. sądy doraźne wzglądem przestępstw przewidzianych w kodeksie karnym z r. 1903:
1) w art. 100, 101 i 102 o ile chodzi o spisek do zbrodni z art. 100 lub namawianie do takiego spisku;
2) w art. 122, 126, 129 ust. 1 i 2 i 130 ust. 1 i 2;
3) w art. 551 gdy chodzi o uszkodzenie urządzenia służącego do użytku ogólnego;

czyny powyższe nie podlegają sądownictwu wojskowemu w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1920 r. Dz. Ust. №61 poz. 394.