Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.61.392

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 20 lipca 1920 r.
w przedmiocie sądów doraźnych w b. zaborze rosyjskim.

Art.  1.

Sądownictwu doraźnemu w myśl ustawy z dnia 30 czerwca 1919 r. (Dz. Pr. № 55 poz. 341) poddane być mogą, prócz przestępstw przewidzianych w art. 1 tej ustawy, nadto przestępstwa przewidziane w art. 100, 101 i 102 w kod. karn. z r. 1903, o ile chodzi o spisek do zbrodni z art. 100 lub namawianie do takiego spisku (w redakcji według dekretu z dnia 11 stycznia 1919 r. Nr 7 Dz. Pr. poz. 107) tudzież przestępstwa przewidziane w art. 122, 126, 129 ust. 1 i 2 i 130 ust. 1 i 2 wreszcie przewidziane w art. 551, o ile chodzi o uszkodzenie urządzenia służącego do użytku ogólnego.

Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia należy do Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na czas trwania obecnej wojny.