Uchylenie rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Skubarczewo osady Kinno i przyłączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Skubarczewo w powiecie mogileńskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.72.629

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 sierpnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 1927 r.
o uchyleniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Skubarczewo osady Kinno i przyłączeniu jego terytorjum do gminy wiejskie] Skubarczewo w powiecie mogileńskim.

Na mocy § 2 p. 3 pruskiej ordynacji dla gmin wiejskich siedmiu wschodnich prowincyj z dnia 3 lipca 1891 r. (Zb. ust. pr. str. 233) oraz na mocy art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) zarządza się co następuje:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. (Dz. U. R. P. № 93, poz. 658) o zniesieniu obszaru dworskiego Skubarczewo osady Kinno i przyłączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Skubarczewo w powiecie mogileńskim-uchyla się.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.