Art. 14. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b.... - Dz.U.1921.75.511 - OpenLEX

Art. 14. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.511

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1928 r.
Art.  14.

O ile w ustawach sejmowych, lub dotychczasowych rozporządzeniach Rządu, względnie poszczególnych Ministrów, nie postanowiono inaczej, kompetencje, przekazane w ustawodawstwie, obowiązującem w b. dzielnicy pruskiej, b. najwyższym czynnikom zwierzchnim lub centralnym władzom w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej nieprzewidzianym, przysługują Radzie Ministrów, a o ile dotyczą prawa zatwierdzania wyborów, lub zatwierdzania mianowań właściwym ministrom.