Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.36.218

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 5 kwietnia 1921 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 25 stycznia 1921 r. (Dziennik Ustaw Rzp. Polskiej № 12, poz. 69) w przedmiocie przewozu żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, grochu, fasoli, gryki, prosa, peluszki, soczewicy, kukurydzy i przetworów tych ziemiopłodów, znajdujących się w obrocie pozakontyngentowym.

Na mocy art. 2, 4, 7 i 11 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 67 poz. 449), oraz art. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 115, poz. 764) w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do wydawania rozporządzeń w zakresie regulacji i ograniczenia przewozu ziemiopłodów i ich przetworów w obrocie pozakontyngentowym, oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. r. 1921, № 16, poz. 93) zarządzam co następuje:
§  1. Znosi się rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 25 stycznia 1921 r. (Dz. Ustaw R. P. № 12 r. 1921 poz. 69) w przedmiocie przewozu żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, grochu, fasoli, gryki, prosa, peluszki, soczewicy, kukurydzy i przetworów tych ziemiopłodów, znajdujących się w obrocie pozakontyngentowym, i ustanawia się wolny przewóz tych artykułów.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1921 r.