Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.31.189

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 16 marca 1921 r.
w przedmiocie uchylenia rozporządzenia o ograniczeniu urządzania przedstawień kinematograficznych.

Na podstawie art. 2 p. f) ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz. Pr. 1919 r. Nr. 61, poz. 364) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1921 r. (Dz. Ust. 1921 r. Nr. 12, poz. 66) zarządzam co następuje:
§  1. Rozporządzenie moje z dnia 13 października 1920 r. w sprawie ograniczenia urządzania przedstawień kinematograficznych w m. stoł. Warszawie (Dz. Ust. 1920 r. Nr. 98, poz. 656) uchylam.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.