Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.98.656

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 13 października 1920 r.
w sprawie ograniczenia urządzania przedstawień kinematograficznych w m. st. Warszawie.

Na podstawie art. 2 p. f. ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz. Praw 1919 r. Nr 61 poz. 364) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. Nr 66 poz. 440) zarządzam co następuje:
1. Urządzanie przedstawień kinematograficznych w m. st. Warszawie w dnie powszednie od godz. 3 po południu do godz. 6 po południu zabrania się.
2. Winni przekroczenia niniejszego rozporządzenia (właściciele kinematografów lub zarządzający) będą karani w drodze administracyjnej aresztem na czas do 3 miesięcy lub grzywną do 3000 mk.
3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia ogłoszenia.