Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.4.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 1922 r.
w przedmiocie uchylenia obowiązujących w byłej dzielnicy pruskiej przepisów ograniczających użycie opału i światła.

Na mocy art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze byłej dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) zarządza się co następuje:
§  1. Uchyla się obwieszczenie niemieckiej Rady Związkowej dotyczące oszczędności w opale i oświetleniu z dnia 11 grudnia 1916 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niem. str. 1355).
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.