Art. 1. - [Przedmiot ustawy] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1786 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy]

Przepisy ustawy określają:

1)
zasady korzystania z infrastruktury kolejowej, zarządzania infrastrukturą kolejową i jej utrzymania;
1a)
gwarancje niezależności i bezstronności zarządcy infrastruktury kolejowej;
2)
zasady prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych;
3)
warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych;
3a)
warunki zapewnienia interoperacyjności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
zasady i instrumenty regulacji transportu kolejowego;
5)
szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych, w tym warunki lokalizacji i nabywania nieruchomości na ten cel oraz organy właściwe w tych sprawach;
6)
czas pracy pracowników kolei wykonujących interoperacyjne usługi transgraniczne;
7)
zasady ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym.