Czy organ może wydać decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej? - OpenLEX

Czy organ może wydać decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy mając na uwadze zapisy art. 9p pkt 1 i 2 ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984) - dalej u.t.k., organ może wydać decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla budowy kanalizacji teletechnicznej, budowy sieci, linii i urządzeń sieci elektroenergetycznej oraz budowy przejazdów kolejowo-drogowych w ramach inwestycji "Prace na linii kolejowej..."?

Inwestycja w całości zlokalizowana jest na terenie kolejowym zamkniętym, stanowiącym własność Skarbu Państwa, przy czym jedna działka ma nieuregulowany stan prawny (brak KW oraz innych dokumentów potwierdzających własność Skarbu Państwa). Dla inwestycji została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ww. roboty budowlane stanowią tylko część całej inwestycji objętej decyzja środowiskową, pozostała część inwestycji jest jest objęta odrębnym postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej, prowadzonym przez inny organ.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX