Finansowanie utrzymania kolejowej infrastruktury liniowej na podstawie mechanizmu kontraktu wieloletniego - aspekty ekonomiczne... - OpenLEX

Wajda Paweł, Finansowanie utrzymania kolejowej infrastruktury liniowej na podstawie mechanizmu kontraktu wieloletniego - aspekty ekonomiczne i prawne

Artykuły
Opublikowano: PPP 2011/1/80-96
Autor:
Rodzaj: artykuł

Finansowanie utrzymania kolejowej infrastruktury liniowej na podstawie mechanizmu kontraktu wieloletniego - aspekty ekonomiczne i prawne

1.Wprowadzenie

Zagadnienie utrzymania infrastruktury kolejowej jest, jak się wydaje, jedną z najważniejszych determinant właściwego funkcjonowania szeroko rozumianego transportu kolejowego. Trudna jest bowiem - nawet do wyobrażenia - sytuacja, w której transport kolejowy działa w ekonomicznie efektywny sposób w obliczu niewłaściwego, niewystarczającego poziomu utrzymania infrastruktury kolejowej. Jakiekolwiek zaniedbania w obszarze utrzymania będą prowadzić do wzrostu kosztów ekonomicznych związanych z tą formą transportu, a tym samym do wzrostu atrakcyjności alternatywnych form transportu. Normatywnym wyrazem szczególnego znaczenia utrzymania infrastruktury kolejowej jest umieszczenie norm określających reguły utrzymania w treści ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym , a więc w treści regulacji prawnej o systemowym znaczeniu z punktu widzenia funkcjonowania całego transportu kolejowego. Prawodawca, określając w treści art. 1 u.t.k. przedmiotowy zakres zastosowania regulacji, expressis...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX