Taksa aptekarska. - Dz.U.1923.70.554 - OpenLEX

Taksa aptekarska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.70.554

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 12 lipca 1923 r.
w przedmiocie taksy aptekarskiej.

Na mocy art. 2 p. 13 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919. r. (Dz. P. P. P. № 63, poz. 371), § 7 austriackiej ustawy aptekarskiej z dnia 18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. z 1907 r. № 5), art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (Zbiór praw t. XIII 1905 r.), §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy przemysłowej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 21, poz. 169) zarządza się co następuje:
Osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego, wydanego W porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określenia ich ceny (Dz. U R. P. № 11 poz. 100), mogą za wszystkie środki lecznicze i naczynia pobierać ceny wyższe od cen wyszczególnionych na nie w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 lutego z uwzględnieniem rozporządzenia z dnia 10 marca, z dnia 10 kwietnia, z dnia 28 kwietnia i z dnia 1 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 23, 30, 45, 52 i 57 poz. 141, 187, 309, 364 i 411) o 100%, oraz za pracę przy recepturze do cen ustanowionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego t dnia 19 stycznia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskie) (Dz. U. R. P. № 10, poz. 67) mogą doliczać 540%.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 16 czerwca 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. № 63, poz. 477).
1 Z dniem 11 sierpnia 1923 r. osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego, wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dn. 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek, środków leczniczych oraz określania ich ceny mogą za środki lecznicze i naczynia pobierać ceny o 50% wyższe od cen wyznoczonych, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 1923 r. (Dz.U.23.79.628).

Z dniem 14 sierpnia 1923 r. osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego, wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dn. 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek, środków leczniczych oraz określania ich ceny mogą za prace, przy racepturze pobierać ceny maksymalne o 50% wyższe, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 1923 r. (Dz.U.23.81.634).

Z dniem 29 sierpnia 1923 r. osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego, wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dn. 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek, środków leczniczych oraz określania ich ceny mogą za środki lecznicze i naczynia pobierać ceny o 50% wyższe od cen wyznaczonych, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 1923 r. (Dz.U.23.79.628) zmieniającego nin. rozporządzenie.