Taksa aptekarska. - Dz.U.1923.45.309 - OpenLEX

Taksa aptekarska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.45.309

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lipca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 10 kwietnia 1923 r.
w przedmiocie taksy aptekarskiej.

Na mocy art. 2 p. 13 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63, poz. 371), § 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej z dnia 18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. z 1907 r. № 5), art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (Zbiór praw t. XIII 1905 r.), §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy przemysłowej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 21, poz. 169) zarządza się co następuje:
Osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego, wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P. № 11, poz. 100), mogą za środki lecznicze i naczynia, wyszczególnione w dołączonym do niniejszego rozporządzenia wykazie, zamiast cen, ustanowionych na nie w załącznikach do rozporządzeń Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 lutego i z dnia 10 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 23 poz. 141 i № 30 poz. 187) pobierać ceny maksymalne, podług załączonego cennika.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Taksa za środki lecznicze.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 Z dniem 23 lipca 1923 r. osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego, wydanego W porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określenia ich ceny (Dz.U.22.11.100), mogą za wszystkie środki lecznicze i naczynia pobierać ceny wyższe od cen wyszczególnionych na nie w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 lutego z uwzględnieniem rozporządzenia z dnia 10 marca, z dnia 10 kwietnia, z dnia 28 kwietnia i z dnia 1 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr 23, 30, 45, 52 i 57 poz. 141, 187, 309, 364 i 411) o 100%, oraz za pracę przy recepturze do cen ustanowionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego t dnia 19 stycznia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskie) (Dz.U.23.10.67) mogą doliczać 540%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz.U.23.70.554).