Taksa aptekarska. - Dz.U.1923.40.277 - OpenLEX

Taksa aptekarska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.40.277

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 3 kwietnia 1923 r.
w przedmiocie taksy aptekarskiej.

Na mocy art. 2 p. 13 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371), § 7 austriackiej ustawy aptekarskiej z dnia 18 grudnia 1906 r. (austr. D. U. P. z 1907 r. № 5), art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (zbiór praw t XIII wyd. 1905 r.), §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy przemysłowej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 21 poz. 169) zarządza się co następuje:
Osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego, wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P. № 11 poz. 100), mogą za pracę przy recepturze do cen ustanowionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 19 stycznia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. № 10 poz. 67) doliczać 220%.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.