Art. 8. - Szósty Protokół do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r. Strasburg.1996.03.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.148.1444

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2003 r.
Artykuł  8
1.
Niniejszy protokół wejdzie w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po upływie jednego miesiąca od dnia, w którym trzy strony Porozumienia Ogólnego wyrażą swą zgodę na związanie się protokołem zgodnie z postanowieniami artykułu 7, jeśli w dniu tym Protokół nr 11 do Konwencji będzie obowiązywał lub w przeciwnym razie, w dniu wejścia w życie Protokołu nr 11 do Konwencji.
2.
W odniesieniu do każdego Państwa-Strony Porozumienia Ogólnego, które podpisze niniejszy protokół w późniejszym terminie bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia albo które go ratyfikuje, przyjmie lub zatwierdzi, niniejszy protokół wejdzie w życie po upływie jednego miesiąca po dniu, w którym nastąpiło podpisanie lub złożenie dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia.