Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.47.289

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 maja 1920 r.
w przedmiocie stosunku służbowego inżynierów drogowych.

Art.  1.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13. XI. 1919 r. (Dz. Ust. № 90 p. 488 i 489) normujące stosunek Starostw do inżynierów drogowych, zmienia się w myśl art. 6 dekretu z 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. P.№ 14 poz. 149) o tyle, że do czasu wprowadzenia w życie nowej ustawy drogowej, inżynierowie drogowi przydzieleni do wydziałów powiatowych dla prowadzenia gospodarki drogowej, podlegają tymże wydziałom powiatowym.

Art.  2.

W sprawach technicznych inżynierowie drogowi podlegają bezpośrednio Dyrekcjom Okręgowym robót publicznych, wchodzącym w skład Województwa.

W sprawach administracyjnych, wymagających znajomości techniki drogowej, inżynierowie drogowi są obowiązani dawać swoją opinję na żądanie Starostw.

Art.  3.

Djety i inne wydatki osobowe oraz rzeczowe dla inżynierów drogowych i ich pomocników ponosi Ministerstwo Robót Publicznych ze swego budżetu.