Nowość Art. 14. - [Prawo do zwolnienia od pracy i nauki na czas wybranych świąt ewangelickich] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  14.  [Prawo do zwolnienia od pracy i nauki na czas wybranych świąt ewangelickich]

Osobom należącym do Kościoła przysługuje prawo zwolnienia od nauki lub pracy w następujące święta ewangelickie nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy:

1)
Wielki Piątek - Pamiątka Śmierci Chrystusa Pana,
2)
Święto Wniebowstąpienia Chrystusa Pana,
3)
31 października - Święto Reformacji,

na warunkach określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.