Czy pracownikowi należącemu do kościoła lub innego związku wyznaniowego, których święta nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, należy udzielić zwolnienia od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Latos - Miłkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2007 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik oświadczył, że należy do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 1994 r. należy się mu dzień wolny od pracy, tj. 31 października -Święto Reformacji.

Co w tej sytuacji powinien uczynić pracodawca? Jaki dokument pracownik powinien dostarczyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX