Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniającej ustawę o podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1977.3.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1977 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 stycznia 1977 r.
o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniającej ustawę o podatku wyrównawczym.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) w ustawie z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniającej ustawę o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 40, poz. 233) prostuje się następujący błąd:
w art. 1, w zmianie 5, zamiast powołania "w art. 1 ust. 3" powinno być powołanie "w art. 1 ust. 1a".