Sprostowanie błędu. - Dz.U.2022.617 - OpenLEX

Sprostowanie błędu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.617

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 marca 2022 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. poz. 608) zamiast wyrazów "Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2016 r. (poz. 608)" powinny być wyrazy "Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. (poz. 608)".