Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.71.475

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2009 r.
§  5.
1. Podmiot udzielający pomocy przekazuje sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1:
1) 9 lit. a - za dany rok kalendarzowy, w terminie 90 dni od dnia zakończenia tego roku kalendarzowego;
2) lit. b - w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy publicznej;
3) lit. c - za każdy miesiąc roku kalendarzowego, w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego miesiąca.
2. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się do informacji, o której mowa w § 1 pkt 5.
9 § 5 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.91.563) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2008 r.