§ 15. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.49.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.
§  15.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne prowadzone przez "Wartę" Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółkę Akcyjną.