Sposób przeprowadzania wyboru przy awansach na stopnie generalskie w 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.89.700

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 września 1923 r.
o sposobie przeprowadzania wyboru przy awansach na stopnie generalskie w 1923 roku.

Na zasadzie artykułu 30 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk polskich (Dz. U. R. P. № 32, poz. 256) zarządzam co następuje:
Wybór pułkowników do awansu na stopień generała brygady należy przeprowadzić z pierwszej połowy listy starszeństwa pułkowników zawodowych każdego korpusu osobowego.
Ilość mianowanych sędziami wojskowymi pułkowników korpusu sądowego, mających awansować według starszeństwa na generałów brygady, ustali Minister Spraw Wojskowych.
Wybór generałów brygady do awansu na stopień generała dywizji należy przeprowadzić z pierwszej połowy listy starszeństwa generałów brygady.
Wybór generałów dywizji do awansu na stopień generała broni należy przeprowadzić z pierwszej połowy listy starszeństwa generałów dywizji.
Rozporządzenie niniejsze ma zastosowanie wyłącznie w r. 1923.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.