§ 6. - Sposób przeprowadzania wyboru przy awansach na stopnie generalskie w 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.89.700

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 1923 r.
§  6.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.