§ 2. - Sposób przeprowadzania wyboru przy awansach na stopnie generalskie w 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.89.700

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 1923 r.
§  2.
Ilość mianowanych sędziami wojskowymi pułkowników korpusu sądowego, mających awansować według starszeństwa na generałów brygady, ustali Minister Spraw Wojskowych.