Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.27.247

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
Ministra Kolei Żelaznych
o sposobie obliczania opłat za przewóz siana i słomy.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego r. b. № 152 i w myśl porozumienia się z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam, aby w uzupełnieniu § 3 części II - ej Taryfy tymczasowej na przewóz towarów kolejami państwowemi okręgu warszawskiego, oraz p. III - go części II - ej Taryfy tymczasowej na przewóz towarów kolejami państwowemi okręgu radomskiego, od dnia 25 marca r. b. aż do odwołania, opłata za przewóz siana i słomy w ładunkach wagonowych obliczana była w sposób następujący:
a) przy załadowaniu na wagon otwarty (platformę) - za rzeczywistą wagę przesyłki, nie mniej jednak, jak za 10.000 klg.,
b) przy załadowaniu do wagonu krytego - za połowę siły nośnej podanego wagonu, nie mniej jednak, jak za 5.000 klg.

Warszawa, dnia 20 marca 1919 r.