Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.24.148

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 12 marca 1920 r.
o sposobie obliczania opłat za przewóz eksponatów przeznaczonych na wystawę maszyn i narzędzi rolniczych, odbyć się mającą na wiosnę r. b. we Lwowie.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, co następuje:
Eksponaty, przeznaczone na wystawę maszyn i narzędzi rolniczych, organizowaną na wiosnę r. b. we Lwowie, będą na polskich kolejach państwowych i w zarządzie państwowym pozostających przewożone na następujących zasadach:
1) przewóz na wystawę do Lwowa będzie obliczany według pełnej obowiązującej taryfy towarowej;
2) przewóz powrotny z wystawy dokonywać się będzie bezpłatnie na tym samym szlaku, na którym uskuteczniony był przewóz pierwotny na wystawę;
3) bezpłatny przewóz będzie mógł być dokonany tylko za listami przewozowemi zwyczajnej szybkości;
4) bezpłatny przewóz dopuszczalny jest w razie przedstawienia pierwotnego listu przewozowego, tudzież zaświadczenia Komitetu wystawy o tem, że zwracane eksponaty były rzeczywiście wystawione i nie zostały sprzedane. Dowody powyższe, jako przeznaczone dla instytucji kontrolujących, winny być dołączone do powrotnych listów przewozowych i odbiorcom zwracane nie będą;
5) żądanie zwrotu eksponatów według zasad ulgowych powinno być zgłoszone w przeciągu miesiąca po zamknięciu wystawy.