Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.12.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 22 lutego 1922 r.
o sposobie obliczania opłat za przewóz bagażu i przesyłek nadzwyczajnych na wąskotorowych kolejach państwowych okręgu Dyrekcji kolei państwowych w Wilnie.

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. z 1919 r. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:
§  1. Na wąskotorowych kolejach państwowych okręgu Dyrekcji kolei państwowych w Wilnie: Nowo Święciany - Łyntupy, Nowojelnoa - Nowogródek - Lubcza i Liniewo-Prużany zaprowadza się następujący sposób obliczania opłat za przewóz bagażu i przesyłek nadzwyczajnych:

Od każdych 10 km. liczy się:

a) za bagaż-od każdej sztuki wagi do 50 kg. - 60 mk., wagi zaś ponad 50 do 100 kg-120 mk. i
b) za przesyłki nadzwyczajne od każdej sztuki wagi do 50 kg.-120 mk., wagi zaś ponad 50 do 100 kg.-240 mk.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 1 marca 1922 r.