§ 4. - Służba przygotowawcza i egzamin techniczno-leśny kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I kategorji w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.110.786

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1925 r.
§  4.
Służba przygotowawcza trwa zasadniczo rok.

O ile chodzi o kandydatów na stanowiska urzędników leśnych kategorji i w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, może Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych zgodnie z ustępem pierwszym § 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych (Dz. U. R. P. № 119, poz. 1079) oznaczyć dłuższy okres trwania służby przygotowawczej.

W razie oznaczenia dla kandydatów wyszczególnionych w ustępie drugim dłuższego okresu służby przygotowawczej ulegną stosownej zmianie w odniesieniu do tych kandydatów okresy czasu wyszczególnione w ustępie pierwszym i drugim § 7 i w § 18 niniejszego rozporządzenia.