Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.27.160

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 3 marca 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o skreśleniu przędzy bawełnianej z listy towarów, których przywóz nie wymaga specjalnych pozwoleń.

Na mocy art. 10 p. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. Nr. 79, poz. 527) zgodnie z wnioskiem Głównego Urzędu Przywozu i Wywozu zarządzam co następuje:
§  1. Z listy towarów, których przywóz w myśl rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie zwolnienia od pozwoleń na przywóz przez linję celną Rzeczypospolitej Polskiej poszczególnych rodzajów towarów z dnia 31 sierpnia 1920 r. nie wymaga specjalnych pozwoleń (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. Nr. 87, poz. 575) skreśla się:

przędzę bawełnianą, pojedynczą, surową, bieloną, merceryzowaną i barwioną do Nr. 38 wyłącznie (skali angielskiej) poz. 183 p. 1 a i b taryfy celnej.

§  2. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.