Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.87.575

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 31 sierpnia 1920 r.
Ministra Przemyślu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Aprowizacji oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie zwolnienia od pozwoleń na przywóz przez linję celną Rzeczypospolitej Polskiej poszczególnych rodzajów towarów. 1

Na zasadzie art. 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dzien. Pr. № 15, poz. 216) zarządza się, iż objęte następującym spisem towary mogą być przywożone przez linję celną Rzeczypospolitej Polskie) bez osobnego pozwolenia Państwowej Komisji Przywozu i Wywozu:
Pozycja taryfy celnej
112 p. 1 dAceton.
167 B. p. 2a. bAkumulatory.
35 p. 4Albumina i jej pochodne
Aluminjum (patrz Miedź).
71 p. 1, 2Alund w kawałkach, również mielony, zbryłkowany.
100 p. 3Ałun chromowy.
101 p. 1, 2Ałun krystaliczny, prażony i wszelki w proszku.
Amidopochodne (patrz nitro i amido-pochodne szeregu aromatycznego).
98 p. 1, 2, 3Amonjakalne przetwory: chlorek amonu (salmjak), węglan amonu, azotan amonu, amonjak w rozczynie (wodzian amonu), siarczan amonu.
Ampermetry (patrz Przyrządy elektrotechniczne).
112 p, 7 aAnilina i jej sole.
SIAntracen.
112 p. leAntrachinon.
92 f. 1, 2Antymon.
111Antymonu związki: emetyk, fluorek, mleczan i szczawian, podwójne sole tych kwasów, siarczek antymonu sztuczny.
167 A p. 2a, b; p. 4a, bAparaty i ich części sprowadzane razem lub oddzielnie od aparatów.
169 p. 3f, g, także (Jwaga 1Aparaty elektrotechniczne wszelkie, telefoniczne, elektromedyczne, sygnalizacyjne, telegraficzne, aparaty słabego- prądu, aparaty berłowe, kommando-aparaty; części składowe tych aparatów.
62 UwagaArachidy (orzechy ziemne).
167 A p. 1, k, I II IIIArmatura parowa i wodociągowa.
I, II, III

99

Arsen metaliczny.
99Arszenik biały, żółty i czerwony.
87 p. 3Asafoetida.
83 p. 1, 2, 3Asfalt, kamień asfaltowy, ciasto asfaltów;, asfalty topliwe sztuczne, smoła asfaltowa.
Atlasy (patrz Mapy).
69, p. 1, 2, 3, 4Azbest w kawałkach, proszku, włóknach, plasowany w arkuszach, przędza i wyroby z azbestu.
110 p. 2Azotan srebra.
112 p. 5cAzotan bizmutu zasadowy.
112 p. lbAzotyn sodu.
68 p. 2Bakelit nie w wyrobach.
Balata (patrz Kauczuk).
77Balony, rurki i bagietki ze szkła białego do lampek żarowych.
87 p. 4Balsamy toluański i peruwiański.
62 UwagaBambus nieobrobiony.
Barometry (patrz Przyrządy).
135Barwniki syntetyczne (organiczne związki barwiące), ich zasady i leuko związki; pigmenty, laki pigmentowe i t. p"
169 p. 3e, również Uwaga 3Baterje elektrotechniczne i ich części.
65 p. 1Bauksyt.
179 p. 1. 182. p. 1,2,Bawełna surowa (patrz także Końce tkackie), bawełna trzepana i gremplowana, niebarwiona i barwiona.
Bawełniana przędza (patrz Przędza bawełniana).
Bawełniane liny i powrozy (patrz Liny).
66 p. 1, 2Bazalt.
81, 112 p. leBenzol surowy i oczyszczony.
112 p. 7bBenzydyna i jej sole.
Bezpieczniki (patrz Przyrządy elektrotechniczne).
Bezpieczniki korkowe i korki (patrz Materjały instalacyjne),
108 p. lbBezwodnik siarkowy.
71 p. 4Bębny do łuszczenia.
131 p. 1, 2Biel ołowiana.
Bizmut (patrz Miedź).
Blacha z cynku, cyny, ołowiu (patrz Cynk).
Blacha z miedzi, niklu i t. p. (patrz Miedź).
Blacha z mosiądzu, tombaku i t. p. stopów (patrz Mosiądz).
141 p. 1, 2, 3Blacha żelazna i stalowa, także cynowana (biała), cynkowa* na, pokryta miedzią, niklem lub innemi zwyczajnemi metalami.
163 p. IdBlachy lub płyty cynkowe wyginane, dziurkowane, lub z deseniami.
130Błękit berliński i paryski.
63Bodjak (dypsak) do gremplowania.
9.3 p. 1Boraks surowy nieczyszczony (tynkal).
66 p. 3Bortnice przy chodnikach.
112 p. 1a, p. 4aBrom i bromki żelaza.
Brykiety (patrz Cegiełki węglowe).
5 p. 1aBuraki cukrowe.
68 p. 1Bursztyn (również topiony), nieobrobiony.
40Bydło za zaświadczeniami weterynaryjnemu
79 p. 1Cegiełki węglowe (brykiety).
72 p. 3 a, b, cCegły i płyty z gliny szamotowej, z kwarcu, dynasu, klinkieru brukowego i innej masy ceglanej stopionej lub na- wpół stopionej, z magnezytu.
97Celestyn (siarczan strontu).
68 p. 2Celuloid wszelkiego koloru nie w wyrobach.
176 p. 4 a, bCeluloza, masa papierowa, przyrządzona chemicznie.
72 p. 3 fCement szamotowy, ogniowy, kraterowy i t. p.
65 p. 4Cementowe domieszki hydrauliczne: puzzolano, martwica wulkaniczna, ziemia santorynowa, żużel ziarnisty.
Centralki telefoniczne (patrz Aparaty elektrotechniczne).
Cerezyna (patrz Wosk ziemny oczyszczony).
107 p. 2Chlorany: potasu (sól Bertholeta) i sodu.
109 p. 3Chlorek cynku.
89Chlorek potasu.
107 p.1Chlorek wapnia bielący (wapno bielące).
104 p. 1 a, bChlorki magnezu i wapnia.
112 p. 1 bChlorki żelazowy i baru.
100 p. 3Chromiany sodu i potasu.
169 p. 1 aCiągomierze zwykłe i rejestrujące.
Cjanamid (patrz Saletra).
112 p. 4 <:Cjanek potasu, sodu i baru.
Cyna (patrz Cynk).
165 p. 2Cynfolja.
144 p. 1, 2

146 p. 1,2, 3, 4

147 p. 1, 2, 3. a b. także Uwaga do 147

Cynk, cyna, ołów w gąskach, ziomkach, prętach, proszku; blachy z tych metali, także szlifowane i polerowane oraz kryte metalami; zaprawa do luster; popiół i pył cynkowy; ołów twardy (stop na czcionki drukarskie) oraz stopy cynku, cyny, ołowiu.
112 p. 5 bCynober.
95 p. 1, 2Cytrynian wapnia.
Czcionki i t. p. (patrz Przybory zecerskie i drukarskie).
61, p. 2, Uwaga 3 a, b, cCzęści drewniane aparatów i maszyn.
61 p. 1Części drewniane narzędzi rzemieślniczych surowe, toczone lub frezowane.
150 p. 2c 167 A p. 3Części do ogrzewania centralnego: rury żebrowe i kształtką radjatory, kotły lane-nieobrobione i obrobione.
Części maszyn, aparatów (patrz Maszyny, Aparaty).
171 p. 4a, bCzęści mechanizmów zegarowych.
62 p. 2Części roślin w stanie naturalnym, jak: sadzonki, trawa morska, wiklina, słoma na miotełki, trzcina, korzeń ryżowy, fibr i t. p.
Czopy do lampek żarowych (patrz Oprawki).
61 p. 2 Uw. 3cCzółenka tkackie.
51 p. 3Degras.
Drukarskie przybory (patrz Przybory zecerskie i drukarskie).
155 p. 1 także Uwaga: p. 2, 3 także UwagaDrut żelazny i stalowy wszelkiej grubości, również obrobiony, także kryty metalami; drut miedziany i ze stopów miedzi oraz z innych metali i stopów; drut wszelki do przerobu przemysłowego.
163 p. lb, I;

164 p. 3

Druty z cyny, cynku, ołowiu i ich stopów.
Drzewa farbiarskie (patrz Farbiarskie materjały roślinne).
58 p. 1, 2Drzewo wszelkie pod postacią okrąglaków, trzasek, szczap, chrustu, bierwion, kloców, żerdzi, obrzynków, kłód, bali, desek i łat, nieheblowanych.
100 p. 3Dwuchromiany sodu i potasu
112 p. 7 bDwumetylanilina, dwuetylanilina i ich związki nitrowe.
102Dwutlenek baru.
105 p. 4Dwuwęglan sodu (bicarbonat) i potasu.
Dynamit (patrz Proch).
Dzwonki elektryczne (patrz Aparaty elektrotechniczne).
152 p, 1 bEkonomizery.
Ekstrakty farbiarskie (patrz Farbiarskie przetwory)
Ekstrakty garbnikowe (patrz Garbniki).
71 p. 1, 2Elektrit w kawałkach, również mielony, zbryłkowany.
Elektrotechniczne przyrządy (patrz Przyrządy elektrotechniczne).
Elementy galwaniczne (patrz Ogniwa galwaniczne).
68 p. 3Emalja czyli szmelc, w kawałkach lub proszku.
Eszelki i t. p. (patrz Narzędzia warsztatowe miernicze).
Farbiarskie gliny i ziemie (patrz Gliny i ziemie farbiarskie).
126 p. 1, 2Farbiarskie materjały roślinne (kwercytron, drzewa farbiar- biarskie, także rozdrobnione, mielone).
134 p. 1, 2Farbiarskie przetwory, wszelkie ekstrakty: karmin, saflorwy
(kartamin) i orselowy, indygowy (indygo karmin), hemateina.
133Farby miedziane (również grvnszpan) i miedziano arszeniko- we (zieleń szwajnfurcka).
125 p. 1Farby z chemicznie strąconego tlenku żelaza.
81Fenol.
Ferromangan (patrz Surowiec żelaza).
62 UwagaFibr.
Filce (patrz Tkaniny wełniane, półwełniane i bawełniane do użytku fabrycznego i Wojłoki).
66 p. 2Filtry z węgla.
49 p. 1, 2Fiszbin surowy, sztabki i pręciki fiszbinowe i rogowe, surowe.
114Fosfor (zwyczajny i czerwony).
41 p. 1, 2Fosforyty, niemiejone i mielone.
Fragment (patrz Zelsziwo).
Frezy (patrz Narzędzia stalowe hartowane).
Futra surowe (patrz Skóry futrzane surowe).
68 p. 1Gagat (dżet) nieobrobiony.
68 p. 2Galalit nie w wyrobach.
82Galipot.
Galwanometry (patrz Przyrządy elektrotechniczne).
Galwanoskopy (patrz Przyrządy elektrotechniczne).
124 p. 1, także Uw., p. 2a, b. cGarbniki (kora garbnikowa i naturalne garbniki w każdej postaci; ekstrakty garbnikowe suche, ciastowatte i płynne).
169 p. 1 aGazomiary.
68 p. 3Glazura.
132Glejta; glejta srebrna i popiół ołowiany.
Gliceryna (patrz Oleje roślinne).
Glin (patrz /iluminjum).
125 p. 1Gliny i ziemie farbiarskie: kasselska, siena, weroneńska, bolus kolorowy, krwawnik i mumja, również szlamowane, palone lub rozdrobnione.
65 p. 1Gliny surowe, palone, miebne lub szlamowane.
215 p. 4Główki do lalek porcelanowe i celuloidowe.
57 p. 4 bGońce czółenkowe.
12 p. 1Gorczyca również w beczkach i innych dużych naczyniach.
71 p. 1, 2Grafit w kawałkach, również zmielony, zbrytkowany.
71 p. 2Granaty pod postacią piasku lub zmielone.
66 p. 5Granit flandryjski (marmur belgijski).
66 p. 1, 2Granit surowy.
Grege (patrz Jedwab).
156 p. 1 f, 1. 11Gremple wszelkie.
62 UwagaGroch Soja.
Grynszpan (patrz Farby miedziane).
83 p, 1a, 2aGumelastyka miękka i twarda (ebonit).
87 p. 1Gumowe żywice wszelkie, jak arabska, senegalska i t. p.
Gutaperka (patrz Kauczuk).
Gwintowniki (patrz Marzędzia stalowe hartowane).
153 p. 6Hacele (ocyle).
Hemateina (patrz Farbiarskie przetwory).
Hydrauliczne domieszki (patrz Cementowe domieszki hydrauliczne).
157 p. 1, 2, 3 także UwagaIgły, iglice wszelkie, prądki do pończoch, szydełka do robót, również z rączkami z pospolitych materjałów.
Induktory i magneto-dzwonki (patrz Aparaty elektrotechniczne).
169 p. 1 aindykatory.
Instalacyjne materjaly (patrz Materiały instalacyjne).
169 p. 1 aInstrumenty astronomiczne i geodezyjne, instrumenty medyczne, chirurgiczne i dentystyczne.
180 p. 1Jegwab kokony, jedwab surowy (grege), patrz także Odpadki, Wata jedwabna).
Jedwabna przędza (patrz Przędza jedwabno).
112 p. 1 aJod.
I 12 p. 4 bJodek potasu i sodu.
179 p. 2Juta surowa.
Jutowa przędza (patrz Przędza lniana).
Kable gole (patrz Linki i iiny miedziane).
Kadm (patrz Miedź).
19 p. 1, 2Kakao w ziarnkach, surowe, palone lub prażone.
82Kalafonja.
Kalibry (patrz Narzędzia warsztatowe miernicze).
87 p. 5 a, bKamfora, surow.t i oczyszczona.
112 p. 5 aKamień cynowy.
66 p. 7 aKamienie litogr.ihczne.
Kamienie litograficzne z wykonanemi na nich rysunkami (patrz Przybory zecerskie i drukarskie).
66 p. 7b, c, 71 p. 4Kamienie młyńskie, także sztuczne.
66 p. 4Kamienie rodzime do ostrzenia, szlifowania i polerowania, w kształcie płyt, osełek, krążków.
67 Uwaga 2Kamienie szlachetne do celów technicznych w oprawie lub bez oprawy.
66 p. 1, p. 2Kamienie używane w przemyśle fabrycznym, surowe lub wypalone, sztucznie rozdrobnione,
112 p. 1 bKamień winny oczyszczony; kwas szczawiowy i mleczny.
Karmin koszenilowy (patrz Koszenila).
Karmin saflorowy, orselowy, indygowy (patrz Farbiarskie przetwory).
87 p. 2Kauczuk, gutaperka i balata, odpadki kauczukowe.
Kątomierze (patrz Narzędzia warsztatowe miernicze).
62 UwagaKiełki kukurydzowe.
160 p. 2Kilofy.
43 p. 1 a, b, p. 2Klej rybi; elastyczny (mieszaniny żelatyny i gliceryny) ; klej i kości i odpadków zwierzęcych; klej szewcki i stolarski.
Klingi do noży (patrz Noże i t. p.).
65 p. 4Klinkier cementowy.
77 p. 7 b 169 p. 1 dKlisze fotograficzne (także szklane) z powłoką do zdjęć, również wyświetlone.
Klopfery i t. p. (patrz Aparaty elektrotechniczne).
Kobalt (patrz Miedź).
Kokony jedwabnika (patrz jedwab).
62 UwagaKokos (łupiny kokosowe z włóknem lub włókno zdarte).
79 p. 2Koks.
115Kolodjum.
41 p. 3Komposty użyźniające.
Komutatory (patrz Przyrządy elektrotechniczne).
40Konie za zaświadczeniami weterynaryjnemi.
Kondensatory (patrz Przyrządy elektrotechniczne).
179 p. 3Konopie, konopie Manilla.
Konopna przędza (patrz Przędza lniana).
Kontakty (patrz Materjały instalacyjne).
179 p. 1; 181 P- 1Końce tkackie, bawełniane, wełniane, niebarwione, barwione, także gremplowane.
109 p. 1, 2Koperwasy: żelazny czyli zielony, miedziany, zalcburski, cynkowy (biały).
62 UwagaKoprą (jądra kokosowe).
44 p. 1Kopyta.
58 p. 4, 60 p. 1Kora drzewa korkowego i jej odpadki, również zmielone na trociny i proszek; płyty i kostki z drzewa korkowego.
Kora garbnikowa (patrz_Garbniki).
71 p. 1, 2Koruna, karborund w kawałkach, również zmielone, zbrył-wane.
62 UwagaKorzeń ryżowy (patrz Piasawä).
160 p. 1Kosy.
129 p. 1, 2Koszenile i koszenilowe przetwory.
71 p. 6Koszulki żarowe, gotowe.
41 p. 1, 2, 3, 4Kości surowe, niemielone i mielone, także palone, oraz poddane działaniu kwasu siarkowego.
164 p. 5Kotły i skrzynie z ołowiu i jego stopów.
Kotły lane (patrz Części do ogrzewania centralnego)
71 p. 4Krążki sztuczne do ostrzenia z szmerglu, korundu, krzemienia i innych materjałów.
Kroidła (patrz Narzędzia stalowe hartowane).
Krzemień.
Krzemiany sodu i potasu (szkło wodne).
Książki (patrz Pisma).
Kształtki (patrz Części do ogrzewania centralnego). Kuto-lane wyroby (patrz Wyroby z żelaza kowalnego).
Kuto-tłoczone wyroby (patrz Wyroby kute tłoczone).
66 p. 1, 2Kwarc.
81Kwas karbolowy (patrz Fenol).
112 p. 1 eKwas karbolowy krystaliczny oraz płynny bezbarwny.
51 p. 3Kwas oleinowy,
112 p. 8 cKwas orto-amido-sulfo benzoesowy i t. p. służące do wyrobu sacharyny za pozwoleniem Dyr. Monopolu.
108 p. 1 a, b p. 3 a, b, p. 4

p. 5, 6, 7 i 8.

Kwasy: siarkowy, także dymiący (oleum), azotowy, solny, octowy, mrówkowy, winny, cytrynowy, garbnikowy, (tanina), gallusowy i pyrogallusowy, salicylowy, benzoesowy, fosforowy, chromowy.
112 p 6 bKwasy sulfonowe.
112p. 1 b UwagaKwas węglany płynny i inne zgęszczone gazy. Kwiat siarczany (patrz Siarka). Kwercytion; patrz Farbiarskie materjały roślinne). Laki pigmentowe (patrz Barwniki syntetyczne).
169 P. 3 d, 1,11Lampki żarowe w oprawie i bez oprawy.
111 także Uwaga
!69 p. 3 aLampy łukowe, prożektory oraz ich mechanizmy.
Lanolina (patrz Oleje pochodzenia zwierzęcego).
179 p. 3Len, także nowozelandzki.
Libelle (patrz Narzędzia warsztatowe miernicze).
169 p. I aLiczniki.
Liczniki energji elektrycznej (patrz Przyrządy elektrotechniczne).
Linje drukarskie (patrz Przybory zecerskie i drukarskie).
156 p. 2 aLinki i liny miedziane i ze stopów miedzi, kable gołe).
Lniana przędza (patrz Przędza lniana).
Lunety (patrz Przyrządy).
58 p. 5Laty bukowe dla mebli giętych, surowe, niepodtoczone i pod- toczone.
153 p. 5 a, bŁańcuchy, także stawowe? (Galia).
także Uwaga
Łom (patrz Żelaziwo).
94 p. 1, 2Magnezyt rodzimy, palony, w proszku.
176 p. 3Makulatura.
169 p. 1 aManometry.
178 p. 1 c, 1, 11Mapy geograficzne, atlasy.
100 p. 1Masa gazowa (Laming'a, Luks'a i t. p).
176 p. 2 a, bMasa papierowa (masa drzewna) przyrządzona mechanicznie.
Masło kakaowe (patrz Oleje roślinne).
Maszyny do mierzenia (patrz Narzędzia warsztatowe miernicze).
167 B, p. 1 a, b, c, d, eMaszyny elektryczne i ich części,
167 A, p. 1 a.

b, c, d, e, f, h, p. 4 a, b

Maszyny kompletne i niekompletne, złożone lub w częściach; części maszyn i kotłów, sprowadzane oddzielnie lub razem z nimi.
167 C, p. 1, 2, 3, 4, 5, 6Maszyny i narzędzia, rolnicze, mleczarskie oprócz konwi, hodowlane i. t. p. także ich części, sprowadzane oddzielnie

lub razem, z maszynami.

62 p. 4Materjały do koszykarstwa, wyplatania i t. p. (słoma, pręty i inne podobne materjały, nieobrobione i obrobione).
71 p. 3 ft, bMaterjały do szlifowania i polerowania, na papierze, płótnie.
65 p. 4Materjały hydrauliczne spajające, mielone i niemielone.
169 p. 3 eMaterjały instalacyjne do sieci elektrycznych za wyjątkiem rurek izolacyjnych i dodatków do rurek izolacyjnych, jak pudelka izolacyjne, kątniki, trójkątniki, mufy, gilzy, kolanka, uchwyty, szpony i baldaszki.
71 p. 2Materjały oddzielnie niewymienione do szlifowania i polerowania również mielone.
Matryce (patrz Przybory zecerskie i drukarskie).
171 p. 1 a, bMechanizmy do zegarków kieszonkowych, zegarów ściennych, stołowych, kominkowych, podróżnych i innych.
Miary proste i t. p. (patrz Narzędzia warsztatowe miernicze).
Miernicze narzędzia (patrz Narzędzia warsztatowe miernicze).
143 p. 1 a, także Uvvaga, b. p. 3 także Uwaga 1, Uwaga 2 do 143.Miedź, nikiel, kobalt, bismut, kadm aluminjum i inne metale - w gąskach, sztabach, wiórach, opiłkach, ziomkach, szynach, prętach i blachach, chociażby szlifowanych, polerowanych lub z wytłaczanemi wzorami (patrz także Drut i t. p.).
66 p. 8Mika.
Mikrometry (patrz Narzędzia warsztatowe miernicze).
Mikroskopy (patrz Przyrządy).
93 p. 1Minerały zawierające bor
132Minja ołowiana.
143 p. 1 a, bMosiądz, tombak, argentyn (nowe srebro); brytanja i inne stopy metalowe, w gąskach, sztabach, wiórach, opiłkach, ziomkach, szynach, prętach i blachach, chociażby szlifowanych lub z wytłaczanemi wzorami.
68 p. 3Mozaika i sztuczne składowe części mozaiki.
68 p. 4Muszle morskie i rzeczne, nieszlifowane, chociażby myte.
112 p. 1 bMydło żywiczne, ołowiane i inne sole kwasów żywicznych.
93 p. 5Nadborany.
105 p. iNadtlenki i nadsiarczany sodu i potasu.
112 p. 6 aNaftole.
112 p. 7 aNaftylamina i jej sole.
101 p. 2Narzędzia oddzielnie niewymienione z żelaza i stali zwyczajnej (świdry ciesielskie i t. p.).
Narzędzia ręczne używane w rzemiosłach, sztukach pięknych i przemyśle (patrz Pilniki, Raszple, Narzędzia oddzielnie niewymienione z żelaza i stali zwyczajnej, Narzędzia

stalowe hartowane do obrabiania).

161 p. 3 a, b, c[Narzędzia stalowe hartowane do obrabiania, świdry spiralne, gwintowniki, rozwiertniki, frezy, piłki, okrągłe, narzynki do gwintownic ręcznych i maszyn gwinciarskich, noże do nożyc, sztance, stemple, kroidła; numerki i alfabety.
169 p. 2 a, b, cNarzędzia warsztatowe miernicze, precyzyjne i zwykłe.
[Nasiona oleiste (patrz Ziarna i nasiona oleiste).
62 UwagaNasiona rycynowe.
62 p. 3 a, b, cNasiona siewne wszelkie, prócz warzywnych i kwiatowych.
41 p. 1Nawozy naturalne.
Nikiel (patrz Miedź).
Nitki z gumelastyki (patrz Gumelastyka miękka i twarda).
112 p. 7 aNitrobenzol i jego sole.
Nitro-i amido-pochodne szeregu aromatycznego (patrz Nitrobenzol, Nitronaftalina, Anilina, Naftylamina, Dwumetylanilina, dwuetylanilina, Benzydyna, Tolidyna, Paranitranilina).
112 p. 7 aNitronaftalina i jej sole.
160 p. 1Noże do sieczki.
158Noże, klingi do noży, nożyce, nożyczki i szczypczyki z ostrzami gładkiemi i ząbkowanemi - do celów technicznych,

rękodzielniczych, ogrodniczych i rolniczych.

178 p. 1 dNuty.
106 p. 1, 2, 3Octan wapna, sodu i ołowiu.
151 p. 2Odlewy stalowe.
77 p. 7 Uwaga 1Odłamki szkła zwyczajnego i taflowego.
179 p. 1; 180 p. 2 p. 3; 181 p. 1Odpadki bawełniane, wełniane, z sierści, z puchu zwierzęcego, szarpie jedwabne, odpadki jedwabne nieczesane i czesane, niebarwione i barwione, również gremplowane.
Odpadki kauczukowe (patrz Kauczuk).
Ogniotrwałe wyroby (patrz Wyroby ogniotrwałe).
51 p.3Oleina.
86Olej żywiczny.
51 p. 5Oleje pochodzenia zwierzęcego (z kości, spermacetowy, lanolina).
117 p. 1 a, b, także Uwaga p. 2, 3, 4, 5Oleje roślinne (oliwa, także skażona, olej laurowy, bawełniany, alizarynowv, turecki, pokost, olej rycynowy, słonecznikowy, kokosowy, palmowy, rzepakowy, lniany, konopny i inne, gliceryna, masło kakaowe).
Ołów (patrz Cynk).
Ommetry (patrz Przyrządy elektrotechniczne).
194Opony na wozy.
Oporniki i t. p. (patrz Przyrządy elektrotechniczne).
149Oprawki (czopy, cokie), do lampek elektrycznych,
Oprawki (patrz Materjały instalacyjne).
44 p. 1Organa i produkty zwierzęce oddzielnie niewymienione.
127Orsela (cudbear), orlean (biksyna).
62 UwagaOrzechy kamienne wszelkie.
71 p. 4'Osełki ze szmerglu, korundu, krzemienia, granitu i innych materjalów.
173 p. 6 bOsie wozowe i powozowe, również z, pokrywkami hermetycznemi do mażnic.
160 p. 2Oskardy.
39 p. 2Otręby/
Ozokeryt (patrz Wosk ziemny, surowy).
Pałeczki z gumelastyki (patrz Gumelastyka miękka i twarda).
177 p. 2 a, b, c, hPapier do owijania i pakowania (brunatny); papier niesatynowany i nieklejony (rotacyjny w arkuszach) ; papier biały i kolorowy zabarwiony, w masie, bez ozdób,

i znaków wodnych; papier linjowany - z zawartością masy drzewnej lub bez masy drzewnej; papier światłoczuły.

112 p. 7 bParanitranilina i jej sole.
211 p. 3, a, bParasole niepokryte (szkielety parasoli z wstawionemi kijami).
169 p. 1 aParomiary; planimetry, pantografy.
57 p. 4 c, bPasy napędne gotowe niezszywane i zszywane, sklejane.
194; 202 p. 2Pasy napędne, konopne, bawełniane, z sierści wielbłądziej.
39 p. 2 i UwagaPasza dla zwierząt.
68 p. 1Perłowa masa, nieobrobiona; planka morska, nieobrobiona.
62 UwagaPiasawa (korzeń ryżowy).
66 p. 1Piasek.
47 p. 1Pierze.
Pigmenty (patrz Barwniki syntetyczne).
161 p. 1 a, bPilniki.
Piły (patrz Narzędzia).
Piony (patrz Narzędzia warsztatowe miernicze).
Piorunochrony (patrz Przyrządy elektrotechniczne).
213 UwagaPióra i skóry ptaków, niewyprawione.
178 p, 2 a, bPisma i wydawnictwa perjodyczne, książki.
148Platynowe przybory do celów naukowych i technicznych.
62 p. 1Plewy.
60 p. 1Płyty i kostki z drzewa korkowego.
66 p, 6 takżePłyty łupkowe (oprócz wyrobów z łupku).
Uwaga.
Płyty ogniotrwałe (patrz Cegły i płyty z gliny szamotowej i t. p.).
71 p, 4Płytki ze szmerglu, korundu, krzemienia i innych materjałów; takież pilniki.
Płytki z gumelastyki (patrz Gumelastyka miękka i twarda).
140 p. 3Płyty żelazne i stalowe.
107 p. 1Podchloryn sodowy.
Pokost.
Popiół cynkowy (patrz Cynk).
41 p. 4Popiół z kości.
105 p. 1, 3, 5Potas; potaż i potaż żrący.
165 p. 1Pozłota biała i żółta, w książeczkach.
Prądki do pończoch (patrz Igły).
Pręty z metali (patrz Żelazo, Miedź, Cynk i t. p.).
217 p. 1, 2, 3Proch i wszelkie materjały i mieszaniny wybuchowe, jak również przedmioty do wywoływania wybuchów, jak sznury zapalne i t. p. (nie należą tu fajerwerki).
166Proszek bronzowniczy z. nieszlachetnych metali.
Proszek żelazny (patrz Żelaziwo).
152 p. 3 aP r z e g r z e w a c z e parowe.
112 p. 9 Uwaga 1Przetwory chemiczne do uchronienia od zarazy lub leczenia krzewów, drzew owocowych, jak również do walki ze szkodnikami w gospodarstwie rolnym.
156 p. 2 c, 1, Ii, III, IV, V, p. 3Przewodniki elektryczne izolowane, niepokryte ołowiem i pokryte ołowiem.
183 p. 1, 2. 3, 4, 5, 6Przędza bawełniana, pojedyncza, wszelkich numerów nitkowana z dwuch lub więcej nici (również na szpulkach), surowa, bielona, merceryzowana, barwiona.
185 p. 1, 2, 3 i UwagaPrzędza jedwabna, nienitkowana i nitkowana (lub łączona), choćby z domieszką innej przędzy z surowego jedwabiu (grege), ze skubanki jedwabnej (jedwabiu odpadkowe-
go), (chappe, bourre de sois), jedwabiu sztucznego, surowa wygotowana, bielona, barwiona, również na szpulkach i t. p.
184 p. 1, 2, 3, 4, 183 p. 5, 6Przędza lniana, konopna, jutowa i z innych włóknistych materjałów roślinnych, pojedyncza wszelkich numerów i nitkowana.
186 p. 1,2,3,4Przędza wełniana i z innych przędźiw zwierzęcych, pojedyncza wszelkich numerów, nitkowana, ozdobnie nitkowana, niebarwiona, barwiona.
162 p. 1, 2, 3, 4, 5Przybory zecerskie i drukarskie; czcionki, stereotypy, ornamentacje, justunki; stemple do matryc i matryce; linje mosiężne; klisze, kamienie litograficzne z wykonanemi na nich rysunkami; inne przybory zecerskie i drukarskie.
169 p. 3 a, b, c, także Uwaga 1Przyrządy elektrotechniczne wszelkie, elektryczne, przyrządy do ogrzewania i gotowania, mierniki elektrotechniczne, przyrządy elektryczne pomiarowe laboratoryjne, przyrządy rozdzielcze do tablic rozdziałowych; części tych przyrządów.
169 p. 1 ePrzyrządy i aparaty ortopedyczne; protezy.
169 p. 1 aPrzyrządy optyczne następujące: lunety, mikroskopy, latarnie projekcyjne; przyrządy chemiczne, tygielki kwarcowe, moździerze agatowe; przyrządy meteorologiczne; barometry, termometry, anemometry, psycho-i plu- wiometry i t. p. zwykłe i rejestrujące; przyrządy rysunkowe.
47 p. 2Puch.
41 p. 3Pudrety użyźniające.
Półfabrykaty z gumelastyki (patrz Wyroby z gumelastyki i Gumelastyka miękka i twarda).
71 p. 1, 2Pumeks w kawałkach, również zmielony, zbryłkowany.
Radjatory (patrz Części do ogrzewania centralnego).
179Ramia.
Regulatory (patrz Przyrządy elektrotechniczne).
72 p. 3 dRetorty ogniotrwałe, oraz ich części.
44 p. 1Rogi.
Rozczyn z gumelastyki (patrz Gumelastyka miękka i twarda).
Rozgałęźniki, tabliczki rozgałęźne (patrz Materjały instalacyjne).
Rozwiertniki (patrz Narzędzia stalowe hartowane).
145Rtęć.
138Rudy metaliczne i mineralne.
149 p. 1 aRury i rurki z miedzi, niklu, aluminjum i t. p. i stopów tych metali.
163 p 1 a, III b, 11, 164 p. 1 p. 2Rury lane i walcowane, z cyny, cynku, ołowiu i ich stopów.
73 p. 1 a, b, cRury z masy porowatej, ceglanej, cementowej i t. p. rury modelowe oraz ich części; również sączki.
Rury żebrowe (patrz Części do ogrzewania centralnego).
152 p. 2 a, b, p. 3 a, b, także Uwagi 1, 2, 3Rury żelazne, łączniki do nich, także rury faliste, fasonowe i t. p. również kryte metalami" bimetalowe, malow., lakierowane.
152 p. 1 bRuszty mechaniczne.
37 UwagaRyby świeże, przywożone z połowu na łodziach rybackich.
37 p. 1 dRyby obsadowe, zarybek i ikra (jako materjał hodowlany).
57 p. 4 bRzemienie okrągłe napędne.
51 p. 2 aSadło rybie.
51 p, 1 1, 2, bSadło zwierzęce, nieprzerobione, odsączone, przetopione i przerobione.
42Sadze.
103 p. 1, 2, 3Saletra chilijska, nieoczyszczona i oczyszczona, potasowa, wapniowa (norweska) i cjanamid.
Salmjak (patrz Amonjakalne przetwory).
173 p. 11Samoloty, sprowadzane przez Ministerstwo Spraw Wojskowych.
62 UwagaSiano słoma na miotełki.
62 p. 1Siano, sieczka, słoma nieoczyszczona.
Siarczan amonu (patrz Amonjakalne przetwory).
101 p. 2Siarczan glinu.
104 p. 2Siarczan magnezu techniczny (sól gorzka).
89Siarczan potasu.
Siarczek antymonu sztuczny (patrz Antymonu związek).
105 p. 7 b, cSiarczek sodu.
108 p. 2Siarczek węgla.
105 p. 7 aSiarczyn sodu i potasu (obojętny i kwaśny).
91Siarka surowa, oczyszczona, kwiat siarczany.
190 p. 2Sieci rybackie wszelkie.
160 p. 1Sierpy.
176 p. 3Skrawki papierowe.
Skrzynki i szafki łącznikowe do silników (patrz Przyrządy elektrotechniczne).
Skrzynki rozdziałowe, skrzynki i szafy kablowe (patrz Materjały instalacyjne).
Skrzynki zależności (patrz Aparaty elektrotechniczne).
55Skóry dla zgrzebeł (grempli) rzemyczków i cholew dla maszyn włókienniczych.
56Skóry futrzane surowe (niewyprawione, soJfikne, lub kwaszone wszelkie).
55 p. 4, 5Skóry pasowe napędne, w kruponach, tafelkach, słupcach i skrojach; skóry wszelkie oddzielnie niewymienione np. krokodylowe, rekinowe, rybie i t. p.
54 również UwagaSkóry surowe, (niewyprawione) w kawałkach i w całości; skóry koźle i koźlęce (bastards, bastils) niewyprawione i półgarbowane, ale niebarwione i niewykończone.
Smoła asfaltowa (patrz asfalt).
80 p. 1, 2, a, bSmoły także z węgla kamiennego, surowe i preparowane, oraz pak.
87 p. 1Smoła żywiczna.
105 p. 2, 5, a, bSoda amoniakalna i krystaliczna, soda żrąca.
62 UwagaSoja.
96 p. 3Sole baru: siarczan (blanc fixe) chemicznie strącony.
Sole chromowe (patrz Chromiany sodu i potasu, Dwuchromiany sodu i potasu, Ałun chromowy).
110 p. 1Sole i preparaty, zawierające złoto srebro i platynę, jedynie dla celów fotograficznych.
Sole magnezu i wapnia (patrz. Chlorki, Siarczan magnezu, Węglan wapnia strącony).
Sole-żelazo-cjanowe (patrz Żelazo-cjanki żółty i czerwony).
105 p. 1Sód metaliczny.
Sól Bertholeta (patrz Chlorany).
105 p. 6Sól glauberska.
Sól gorzka (patrz Siarczan magnezu).
89Sól strasfurcka, niemielona i mielona.
51 p. ? a, p. 4Spermacet, również oczyszczony.
27 p. 2. a, b p. 3Spirytus surowy i oczyszczony, także skażony za pozwoleniami Dyrekcji. Monopolu Spirytusowego.
Stal i żelazo (patrz Żelazo i stal).
175 p. 1, 2, 3Statki do żeglugi rzecznej i morskiej, żelazne, drewniane,
parowe i inne.
51 p. 4Stearyna.
Stemple (patrz Narzędzia stalowe hartowane).
Stemple do matryc (patrz Przybory zecerskie drukarskie).
Stopy cynku, cyny, ołowiu (patrz Cynk).
97Stroncjanit (węglan strontu).
61p.2 Uwaga 3cStrzałki tkackie.
87 p. 4Styraks.
112 p. 5 bSublimat.
Sulfopochodne (patrz Kwasy sunfonowe).
41 p. 5Superfosfaty.
Surowcowe wyroby (patrz Wyroby z żelaza lanego).
139 p. 1, 2Surowiec żelaza wszelki, także manganowy, krzemowy i chromowy.
Szablony i t. p. (patrz Narzędzia warsztatowe miernicze).
45 p. 3Szczecina.
46 p. 2 c, 1, 11Szczotki techniczne (walce i listy) w drzewie i metalu.
Szczotkarskie wyroby z roślin (patrz Wyroby szczotkarskie
z roślin).
Szczypczyki (patrz Noże, Klingi do noży i t. p).
87 p. 1Szelak.
Szklane balony, rurki i bagietki do lampek elektrycznych (patrz Balony).
169 p. 1 aSzkła optyczne do lunet, lornetek, okularów i aparatów fotograficznych.
176 p. 1Szmaty i skrawki tkanin, długości do 1 metra, szerokości do 4 cm.; stare liny, powrozy i sznurki, długości do 3 metrów.
Szmelc (patrz Żelaziwo).
71 p. 1, 2Szmergiel w kawałach, również zmielony, zbryłkowany.
65 p. 1, 2; 96 p. 1, 2Szpat polny, szpat ciężki.
Sztance (patrz Narzędzia stalowe hartowane),
127Szutgelb.
Szydełka do robót (patrz Igły).
68 p. 1Szyldkret nieobrobiony.
140 p. 2Szyny żelazne i stalowe.
Świdry (patrz narzędzia).
40 bez UwagiŚwinie, owce, kozy, ptactwo domowe i t, p. zwierzęta domowe z wyjątkiem kotów i psów za pozwoleniami weterynaryjnemu
Tablice rozdziałowe i ich części (patrz Przyrządy elektrotechniczne).
94 p. 1.2Talk rodzimy, palony w proszku.
156 p. 1 f, 1, 11Taśmy gremplowe, wszelkie.
64 p. 3Taśmy plecione ze słomy, wiórów drzewnych i łodyg, chociażby z dodatkiem włosia, bawełny, lnu i konopi.
Taśmy z nitkami gumowemi (patrz Wstążki, taśmy, z nitkami gumowemi).
Termometry (patrz Przyrządy),
130Thurnbulla błękit.
105 p. 7 aTiosiarczany sodu i potasu.
156 p. 2 b 1, IITkaniny druciane z miedzi, stopów miedzi, z aluminjum, niklu.
83 p. 4Tkaniny przerabiane gumelastyką do wyrobu taśm gremplowych.
202Tkaniny wełniane, półwełniane i bawełniane, tkane i pilśniowe (filcowe) do użytku fabrycznego.
112 p. 5 a, b, cTlenek i siarczan niklu, tlenek cyny, tlenek rtęci, tlenek bismutu.
102Tlenki i wodziany baru, strontu i glinu.
51 p. 3Tłuszcz garbarski (Degras).
112 p. 7 bTolidyna i jej sole.
79 p. 3Torf.
87 p. 1Tragant.
51 p. 2 aTran.
Transformatorki i relais telefoniczne (patrz Aparaty elektrotechniczne).
167A p. 1 i 1, II, II1 Transmisje.
71, p. 1? 2Trypla w kawałkach, również zmielona, zbryłkowana.
62 UwagaTrzcina nieobrobiona i obrobiona.
Tygielki (patrz Przyrządy).
72 p. 3 eTygle ogniotrwałe, również z grafitu.
21 p. 1, 3, 5Tytoń w liściach i wiązkach; z łodygami lub bez; łodygi tytoniowe; tytoń grubokrajany i cienko krajany; tytoń w krążkach i zwitkach-za pozwoleniami Dyrekcji Monopolu Tytoniowego.
130Ultramaryna z wyjątkiem pakowanej w drobne opakowania
174 p. 1 a, b c. d, e także Uwaga p. 2 a, b, p. 3Wagony wszelkie, również kolejek wązkotorowych, koloi konnych, tramwaj: elektrycznych, wagonetki transportowe wszelkie.
169 p. 1 aWagi aptekarskie, laboratoryjne i odważniki do nich.
169 p. 1 aWa ku u metry.
163 p. 1 a IIIWalce cynkowe.
Walce surowcowe (patrz Wyroby z żelaza lanego).
Wapno bielące (patrz Chlorek wapnia).
65 p. 3, 4Wapno gryzące (niehydrauliczne), wapno hydrauliczne.
180 p. 3Wata jedwabna.
179 p. 1Wata torfowa.
Wattmetry (patrz Przyrządy elektrotechniczne).
186 p. I a, bWełna czesana, niebarwiona i barwiona.
Wełniana przędza (patrz Przędza wełniana).
181 p. 1. 2, 3 179 p. 3Wełna, sierść i puch zwierzęcy, nieprane i prane, wełna sztuczna i tarta, wełna barwiona, mieszanka włókien

roślinnych i z wełny, wełna z igieł sosnowych.

79 p. 1Węgiel kamienny, brunatny, torfowy, drzewny, cegiełki węglowe.
41 p. 4Węgiel z kości
Węglan amonu (patrz Amonjakalne przetwory).
104 p. 3Węglan wapnia strącony.
62 UwagaWiklina.
95 p. 1, 2Winian wapnia (calcium tartaricum).
95 p. 1, 2Winny kamień (cremor tartari).
96 p. 1, 2Witeryt, także mielony.
Wióry żelazne (patrz Żelaziwo).
169 p. 1 aWodomiary.
105 p. 7 bWodorosiarczek sodu.
Wodzian amonu (patrz Amonjakalne przetwory).
Wodziany (patrz Tlenki i wodziany).
198Wojłoki i tkaniny wojłokowe, wycinane z wojłoków wyroby.
Woltmetry (patrz Przyrządy elektrotechniczne).
52 p. 1, 2, 5Wosk do szczepienia drzew, wosk pszczelny i roślinny, wosk ziemny bitumiczny z węgla.
52 p. 1, 4Wosk ziemny surowy (ozokeryt), również topiony, wosk ziemny oczyszczony (cerezyna).
173 p. 2 a, bWozy ciężarowe na resorach, furgony, brankarty i inne, także ich części.
45 p. 1, 2Włosy ludzkie i wszelkie inne, surowe lub przerobione, nie w wyrobach.
179 p. 1, 3Włókna z trojeści pospolitej (asclepias), włókna pokrzywy i inne materjały roślinne zastępujące len i konopie.
88 Uwaga 1Wstążki, taśmy z nitkami gumowemi, szelkowe i podwiązkowe.
179 p. 1, 2, 3 181 p. 1Wyczeszki bawełniane, jutowe, lniane i konopne, również smołowane, wyczeszki wełniane z sierści i puchu zwierzęcego, wszelkie.
Wydawnictwa perjodyczne (patrz Pisma).
Wyłączniki (patrz Przyrządy elekrotechniczne).
Wyłączniki pokrętne (patrz Materjały instalacyjne).
88 p. 1 b, c p. 2 bWyroby i półfabrykaty z gumelastyki miękkiej i twardej (patrz także Gumelastyka miękka i twarda), z wyjątkiem obuwia, tkanin niewymienionych, odzieży, szelek, podwiązek, piłek, zabawek.
151 p. 3 a, b, c także UwagaWyroby kule tłoczone (prasowane) i wyciskane (sztancowane) z żelaza i steli.
151 p. 1 a, b, c, dWyroby z żelaziwa kowalnego (kuto-lanego).
150p. 1 a, b, c, d p. 2 a, b, cWyroby z żelaza lanego, oprócz oddzielnie wymienionych, nieobrobione, także walce hartowane i niehartowane, rury i kształtki (fasony), części do ogrzewania centralnego, z wyjątkiem części kotłów.
Wyroby ogniotrwałe (patrz Cegły i płyty, Retorty, Tygle, Cement, Zaprawa).
76 p. 4 a, bWyroby porcelanowe do celów elektrotechnicznych i laboratoryjnych, niemontowane.
71 p. 5 a, bWyroby prasowane z węgla dla elektrotechniki jako to: świece, płytki, cylindry, węgle do elementów i t. p.
64 p. 4 a, bWyroby szczotkarskie z roślin (z korzenia ryżowego, piasawy, fibru i t. p.), przeznaczone do użytku technicznego, w drzewie i żelazie.
Zaprawa do luster (patrz Cynk).
72 p. 3 fZaprawa szamotowa i jej surogaty.
62 UwagaZiarna i nasiona oleiste i tłuszczowe, oprócz orzechów i migdałów w jadalnych i chińskich orzechów tungulowych.
129 p. 1Ziarnka kermesowe.
62 UwagaZiarnka palmowe.
62 UwagaZiarnka sezamowe.
Zieleń szwajnfurdska (patrz Farby miedziane).
66 p. 1Ziemia wymoczkowa (okrzemkowa).
66 p. 1Ziemie używane w przemyśle fabrycznym, surowe lub wypalone za wyjątkiem ochry i umbry.
148 p. 1 a, b p. 4, 5 oraz Uwa ga 2 do 148Złoto, srebro, platyna i inne metale szlachetne w stanie surowym, oraz stare połamane i odpadki; płyty; blachy i arkusze, druty, druciki i przędza z tych metali.
Zwrotniki (patrz Aparaty elektrotechniczne).
43 p. 1 bŻelatyna.
100 p. 2Żelazo cjanki żółty i czerwony.
140 p. 1, 3Żelazo i stal: sztabowe, szynowe, taśmowe (pakowe), kątowe, dule żelazne i stalowe, lupy lub bloki pudlingowe, milbars, żelazo i stal sztabowe, profilowe, Teowe, dwu- Teowe, Ceowe, Zetowe, Tetkowe i o innych profilach: żelazo i stal drobno wymiarowe (patrz także Szyny, Płyty, Blacha i t. p.).
142Żelaziwo, stal stare, fragment, łom, szmelc, wióry również prasowane i proszek.
Żelazne wyroby (patrz Wyroby z żelaza, Wyroby kuto-lane, Wyroby kute tłoczone, Wyroby kotlarskie, Rury, Odlewy i t. p.).
66 p. 5Żmijowiec.
41 p. 1, 2Żużle Thomasa, niemielone i mielone.
87 p. 4żywica benzoesowa; żywice wonne i używane do perfumerji.
87 p. 1Żywice gumowe wszelkie, jak arabska i senegalska.
127Żółcień lakierowany (szutgelb).
Wszelkie towary z wyjątkiem artykułów spożywczych i monopolowych, przewożone w małych ilościach przez mieszkańców pogranicza na własny użytek.

Przedmioty, służące do użytku uwierzytelnionych zastępców obcych państw.

Wzory i próbki towarów, nie nadające się do innego użytku, z wyjątkiem artykułów spożywczych i przedmiotów monopolowych państwowych.

Posyłki pocztowe z artykułami żywności do 5 kg.

Przedmioty codziennej potrzeby, które podróżni wiozą ze sobą do własnego użytku podczas podróży lub do wykonywania swego zawodu.

Wyroby tytoniowe, wiezione przez podróżnych w ilości 25 cygar albo 100 papierosów albo 100 gram tytoniu na osobę.

Używane przedmioty urządzenia domowego, odzież, bielizna, pościel - należące do osób przesiedlających się.

Używane przedmioty urządzenia domowego, odzież, bielizna, pościel- należące do osób przesiedlających się.

Używane i opatrzone znakami zwrotne opakowania.

Wagony kolejowe i cysterny, należące do przedsiębiorstw przewozowych wraz z przedmiotami, służącemi do ich urządzenia lub potrzebnemi do utrzymania ich w ruchu, jako też w ruchu pogranicznym wszelkie inne środki przewozowe, oraz zwierzęta wierzchowe, pociągowe i juczne wraz

z uprzężą, okryciem i przeznaczoną dla nich paszą, jeżeli nie ulega wątpliwości, że podróży nie przedsięwzięto w celu obejścia zakazu przywozu, wywozu i przewozu tranzytowego.

Towary, znajdujące się obecnie w drodze a wyszczególnione w rozporządzeniu z 10 września 1919 r. a niewymienione w niniejszej liście mogą być przywiezione po przedstawieniu na komorze celnej listu przewozowego, wystawionego przed datą opublikowania niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z 10 września 1919 r. (Monitor Polski № 207).

Warszawa, dnia 31 sierpnia 1920 r.

1 Rozporządzenie:

- zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 lutego 1921 r. (Dz.U.21.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 lutego 1921 r.

- zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 marca 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o skreśleniu przędzy bawełnianej z listy towarów, których przywóz nie wymaga specjalnych pozwoleń (Dz.U.21.27.160) z dniem 23 marca 1921 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.